La velocitat és una de les primeres magnituds que necessitem mesurar quan estudiem el moviment.

Definició: RELACIÓ entre l'espai recorregut i el temps emprat en recórrer-lo. La unitat de la velocitat en el SI és el metre per segon (m / s), però actualment és molt més usat el quilòmetre per hora (km / h).


Més informació a la Vikipèdia
Segons la informació de la vikipèdia, es tracta d'una magnitud vectorial, la qual cosa vol dir que té una direcció i un sentit (a més del mòdul o valor numèric, i la unitat).
Segons el que estem explicant, la velocitat es calcularia dividint el desplaçament o espai recorregut entre el temps que s'ha emprat a recorre'l.
La seva fòrmula seria la següent:
formulavelocitat.gif fisica1-full.jpg
Les unitats en el sistema internacional (SI) son:
 • El Desplaçament (x) en metres.
 • El temps (t) es segons.
 • La velocitat (V) en m/s.
Tot i això cal dir que és molt habitual fer servir els Km, les hores i els Km/h.


Pas d'unitats amb factors de conversió

Per fer els problemes és fonamental dominar el canvi d'unitats. En el cas de la velocitat, que es tracta d'una unitat composta, és important fer-ho amb els factors de conversió. A la següent web teniu esplicacións detallades amb exemples de com es fa el canvi d'unitats amb factors de conversió:
http://usuarios.lycos.es/pefeco/unidades/unidades.htm

green_edit.pngPreguntes

Entra a l'enllaç anterior i, desprès de llegir-ho fes els següents canvis d'unitats a la teva llibreta:
 • 120 Km/h a m/s
 • 15 m/s a Km/h
 • 25 cm/s a Km/h
 • 300000Km/s a m/s


Per últim, caldria diferenciar entre velocitat mitjana i instantània

La velocitat mitjana es calcularia fent servir la fòrmula que hem donat anteriorment, sense tenir en compte si la velocitat varia al llarg del recorregut (es tracta d'una mitjana)
La velocitat instantània és la que el mòvil té en cada instant, que pot ser constant o variar en funció del tipus de moviment.


Exemples de problemes resolts:


 1. Calcula la velocitat d'un mòbil que triga 1'5 hores a recórrer 95 Km:

  • En primer lloc anotarem les dades que ens donen i marquem amb un interrogant la que no coneixem
   • x= 95 Km
   • t= 1'5 h
   • v=?
  • En segon lloc, comprovem que que les unitats són les correctes i si cal les passarem a les unitats necessàries. L'espai en Km i el temps en hores, és correcte (ja que donarà un resultat en Km/h). També seria correcte en metres i en segons (seria encara més correcte ja que hem de tendir a donar els resultats en el sistema internacional; en aquest cas tindriem la velocitat en m/s). Evitarem combinacions com els metres i les hores o els Km i els segons (tot i que també es fan servir.
  • Escribim la fòrmula, substituïm les dades que ens proporciona el problema i resolem, donant la solució amb les unitats:

problemavelocitat1.gif


2. Calcula els metres que recórre un movil que es desplaça a 25 m/s durant 15 segons: (Els passos que seguirem seran els mateixos en tots els problemes)


  • En primer lloc anotarem les dades que ens donen i marquem amb un interrogant la que no coneixem
   • v= 25 m/s
   • t= 15 s
   • x=?
  • En segon lloc, comprovem que que les unitats són les correctes i si cal les passarem a les unitats necessàries. L'espai en m i el temps en segons, és correcte (SI).
  • Escribim la fòrmula, substituïm les dades que ens proporciona el problema i resolem, donant la solució amb les unitats. En aquest cas caldrà aïllar la x (espai) ja que sarà la incògnita:

problemavel.jpg

3. Calcula el temps que trigarà a recórrer 200 metres un cotxe que es desplaça a una velocitat de 65 Km/h


  • En primer lloc anotarem les dades que ens donen i marquem amb un interrogant la que no coneixem
   • v= 65 Km/h
   • t= ?
   • x=200 m
  • En segon lloc, comprovem que que les unitats són les correctes i si cal les passarem a les unitats necessàries. L'espai en m i la velocitat en Km/h no és correcte. Passarem els Km/h a m/s fent servir el mètode de factors de conversió (Consulta aquísi cal)

pasunitats.gif  • Escribim la fòrmula, substituïm les dades que ens proporciona el problema i resolem, donant la solució amb les unitats. En aquest cas caldrà aïllar la t (temps) ja que sarà la incògnita:

problemavelocitat3.gif
green_edit.pngPreguntes

Prenent els problemes resolts anteriors com a exemples, copia i resol a la llibreta els següents problemes:

1.- Calcula la velocitat mitja d'una persona que triga 20 minuts a recórrer 2'6 Km. Dona el resultat en Km/h i en m/s.
2.- Sabem que un mòbil porta una velocitat constant de 18 m/s. Calcula els metres que recorrerà en 3 minuts.
3.- Quan de temps trigarà un cotxe a recórrer 12 Km sabent que porta una velocitat mitja de 55 Km/h.
4.- Un cotxe inicia un viatge de 495 km a dos quarts de nou del matí amb una velocitat mitjana de 90 km / h A quina hora arribarà al seu destí?