Definició tarjectòria:


Segons la Vikipèdia:"A cinemàtica, la trajectòria és el conjunt de totes les posicions per les quals passa un cos en moviment."
Dit d'unaltra manera, és el camí que descriu un mòbil en el recorregut que fa quan es desplaça. Seria una cosa així com la línia que aniria dibuixant en moure's.

Exemple de la trajectòria de dos mòbils llençats cap a dalt (trajectòria pàrabòlica):

Inclinedthrow.gif
Exemple de la trajectòria que descriu un planeta al voltant del Sol:

planeta_trajectoria.JPG

El desplaçament seria una línea recta que uniria la posició inicial amb la posició final del mòbil. El vector de posició seria aquesta mateixa recta però orientada, és a dir, amb una punta de fletxa indicant la posició final del móbil. Aquí tens una representació d'un moviment, a on està representada tant la trajectòria (línea corva) com el vector despaláment (fletxa que uneix el començament amb el final)

desplacament.jpg

green_edit.pngContesta a la llibreta les següents preguntes:

1.- Pot ser la trajectòria més gran que el desplaçament? I al contrari? Poden ser iguals?


2.-La forma de la trajectòria determina el tipus de moviment. Digues així un exemple de moviment rectilini i un altre de moviment curvilini.

3.- En quin cas el desplaçament i l'espai recorregut coincidiran?