Segons que que hem estat llegint, en intentar determinar el que vol dir estar en moviment, és fàcil arribar a la conclusió de que depèn del punt de vista de que es miri. Per exemple, una senyora seguda al meu costat a un autobús, es troba en repòs respecte del meu punt de vista, i en moviment, respecte el punt de vista un observador que es trobi caminant pel carrer.
Això seria el sistema de referència: "un punt a on establim l'origen de l'espai i del temps, és a dir, a on comencem a comptar 0 metres i 0 segons. Aquí situariem l'origen de les coordenades que fariem servir per tal de situar el nostre màbil."
Segons la Vikipèdia
Segons la Kalipedia
Al següent gràfic, els eixos de coordenades serien el nostre sistema de referència:


sistemareferencia.png


green_edit.pngRespon a la teva llibreta les següents qüestions:

1.- Quin seria el sistema de referència en cadascú dels següents casos:
  • Cursa atlètica de 100 metres llisos.
  • Cursa de motos al circuit de Montmeló.
  • Llençament d'un objecte cap a dalt.
  • Un cotxe que surt de Barcelona es desplaça a 100 Km/h fins a Terrassa.