Visiteu els següents enllaços, llegi-ho-los bé i féu els exercicis que us proposen. El segon no cal que el féu tot. Només els apartats que us hagin quedat amb més dubtes ja que té aplets i animacions molt aclaridors.

Física amb l'edu365:
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/index.htm
Molt bona web (en castellà) amb explicacions, exercicis i aplets
http://www.educaplus.org/movi/index.html
Activitat clic
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2021


Exercicis resolts
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/f1_cinematica.php

http://www.meet-physics.net/cinematica/cinematica.htm


Videos mru: