Gràfics del m.r.u.:

Espai/temps

http://www.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/graficas-espacio-tiempo.html?x=20070924klpcnafyq_170.Kes&ap=0

Velocitat/temps

http://www.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/graficas-velocidad-tiempo.html?x=20070924klpcnafyq_170.Kes&ap=1

Gràfics m.r.u.a.(espai/temps i velocitat/temps:

http://www.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/mrua-graficas.html?x=20070924klpcnafyq_178.Kes&ap=2

Per tal d'entendre millor els diferents tious de gràfics, consulta el següent enllaç:
http://www.xtec.cat/~jbroch/moviments/

green_edit.pngExercicis per fer a la llibreta


1.- Represnta els gràfics velocitat/temps i espai/temps en cada un dels següents casos:
  1. Un mòbil que es desplaça a una velocitat constant de 5 m/s
  2. Un cotxe que va a 20 m/s i frena amb una acceleració negativa (desacceleració) de -2 m/s2
  3. Una persona que es troba a 100 m de casa seva i torna a una velocitat de 2 m/s.
  4. Una moto que parteix del repòs i accelera amb una acceleració de 2m/s2 durant 4 segons.
  5. Explica quina situació representa cada una de les següents gràfiques. Has de descriure el moviment que representa (què fa el mòbil a cada cas) i què representen:

Graficas_movimiento_acelerado.png

NOTA: Recorda escriure en tots els casos les equacions del desplaçament i la velocitat, i després fer una teula de valors per poder representar la gràfica als eixos de coordenades
Exemple resolt
Un cotxe que parteix de repòs i accelera durant 3 segons amb