titulo.gif Definició: És la part de la física que estudia el moviment sense tenir en compte les causes que el provoquen:


cohete.jpg
Objectius:

NOTA: A cada un dels apartats de la unitat de Cinemàtica trobaràs unes preguntes que hauràs de contestar normalment a la llibreta consultant diferents enllaços que et proporcionaré. Estaran marcades amb l'icona d'un llapis verd (green_edit.png)

Entra al següent enllaç i respon a la llibreta les següents preguntes:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A0tica

green_edit.pngPreguntes:

 1. Quines són les magnituds bàsiques de la cinemàtica:
 2. Defineix:
  • Sistema de referència
  • Trajectòria
  • Desplaçament
  • Velocitat
  • Acceleració