La caiguda lliure i el tir vertical són casos concrets de mrua.
En tots dos casos agafem com a sistema de referència el terra. Així doncs, com que és un desplaçament vertical, farem servir l'eix y. L'acceleració serà sempre la de la gravetat (-9'8 m/s2). És negativa per que es dirigeix cap a l'origen de coordenades.

La caiguda lliure és quan deixem caure un cos des d'una alçada determinada, i sense velocitat inicial. Les seves característiques són:
  • Velocitat inicial zero
  • acceleració = -9'8 m/s2
  • Posició inicial = alçada de llençament
El tir vertical és quan llancem un cos des de terra (zero metres) verticalment capa dalt. Les seves característiques són:
  • Velocitat fina =0 m/s
  • Acceleració = -9'8 m/s2
  • Posició inicial = 0 m
Les equacions de la caiguda lliure (també del tir vertical) són les següents:

caiguda-lliure.gif
Cal tenir en compte les característiques de cada moviment a l'hora de fer servir les fòrmules. El signe negatiu que hi ha devant del 9'8 ja té en compte que l'acceleració és negativa.

Llegeix al següent enllaç més informació sobre caiguda lliure:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caiguda_lliure

Exemple de problema resolt de tir vertical:
http://luzrivero.tripod.com/id37.html

En aquest document pdf us explica a partir de la pàgina 4 com resoldre problemes de caiguda lliure. Hi trobareu també varis problemes resolts explicant com es fan:
http://www.resueltoscbc.com.ar/teoricos/biofisica/pdf/T1-3.pdf

Entra a la següent adreça i fes els problemes nº 4, 5, 6, 9, 13
http://www.xtec.cat/~ocasella/exercici/caiguda.htm