L'acceleració és una magnitud que mesura la rapidesa amb la que varia la velocitat. Com que la velocitat és una magnitud vectorial pot variar de dues maneres:
  1. en el mòdul
  2. en la direcció
Quan varia només el mòdul, parlarem d'acceleració tangencial:
acceleracio.gif
Quan varia la direcció (seria el cas de moviments curvilinis) parlariem d'ecceleració normal o centrípeta:
acentripeta.jpg

green_edit.pngPregunta

Resol a la llibreta els següents problemes. Recorda passar la velocitat a m/s. Si no recordes com fer-ho consulta-ho aquí

  1. Quina acceleració té un mòbil que passa de 20 Km/h a25 Km/h en 3 segons?
  2. Calcula l'acceleració centrípeta que té una persona pujada a una sínia (noria) de 5 m de radi que es mou a una velocitat lineal de 2'5 m/s.
noria.jpg
Sínia